Sterke uitbreiding Ganzeveld

In totaal 6 ha nieuw bos

Natuurpunt slaagde er in om ruim 11,5 ha aan te kopen in de onmiddellijke omgeving van Ganzeveld. 5 jaar na de aankoop van 33ha betekent dit een forse uitbreiding voor het natuurgebied. De nieuwe gronden situeren zich in de omgeving van de Prinsenstraat, meer bepaald aan “Veronica's kruis”. De aankoop betreft voornamelijk bospercelen maar ook weiland waar we nieuw bos zullen realiseren. Dit is natuurlijk zeer goed nieuws en het is evident dat we ook in het nieuwe gebied zullen streven naar een mooi gestructureerd bos met open plekken, jonge en oudere bomen en een soortenrijke struik- en kruidlaag.

Bosuitbreiding

De komende jaren zal bosuitbreiding centraal staan in onze plannen. Tijdens de winter van 2016-2017 zullen we ongeveer 2 ha nieuw bos aanplanten in de zone tussen de autosnelweg en Ganzeveld. Hiermee zorgen we voor een belangrijke buffer. We willen  jaarlijks een grote plantactie  organiseren. Op een termijn van ongeveer 4 jaar voorzien we 6 ha nieuw bos.

Deze nieuwe aankoop en de bosuitbreiding bieden verdere kansen voor soorten zoals buizerd, ree, vleermuizen, spechten,…

Steun uitbreiding Ganzeveld

Voor de aankoop krijgen we ongeveer 60% subsidies van de Vlaamse overheid. Concreet betekent dit dat we heel wat nieuwe initiatieven zullen opstarten om het project te financieren. Ook jouw hulp is hiervoor welkom. Je kan Ganzeveld steunen door een gift op IBAN BE56 2930 2120 7588 (BIC = GEBABEBB) met vermelding ‘gift Ganzeveld – project 6687. Voor giften vanaf 40 euro wordt een fiscaal attest opgestuurd.